top of page

Felsefi danışmanlıkta ne yaparız?

Felsefi danışmanlıkta, hayatınıza dair bir sorgulamaya girişiriz. 

Felsefi danışmanlık, sizin ve eğitimli bir filozofun, bu sorunlara kaynaklık eden inançları, değerleri ve eylem alışkanlıklarını belirleyerek, inceleyerek ve gerektiğinde gözden geçirerek hayatınızdaki sorular, sorunlar üzerinde çalıştığınız işbirliğine dayalı ve karşılıklı konuşmaya dayalı bir etkinliktir. 

Sıralarsak:

  1. Örtük "doğrularınızı" ve değerlerinizi belirleme ve bunları açık hale getirme süreci, öz farkındalığınızı geliştirir ve sizi hayatınıza rehberlik eden temel ilkeleri netleştirecek ve eleştirel bir şekilde inceleyecek bir konuma getirir. 

  2. Temel doğrularınızı ve değerlerinizi eleştirel bir şekilde inceleme süreci, inançlarınızı destekleyen nedenleri ve kanıtları analiz etmenize, düşünme biçimlerinizin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra faydalarını ve zorluklarını keşfetmenize ve bunları alternatif perspektiflerle karşılaştırmanıza yardımcı olur. Ayrıca inançlar arasındaki tutarsızlıkların ve inançlar ile eylem alışkanlıkları (söyledikleriniz ve yaptıklarınız) arasındaki çatışmaların farkına varmanıza yardımcı olur. Bu keşifler, kendinizle ters düştüğünüz durumların farkına varmanıza yardımcı olur. 

  3. Gözden geçirme aşaması, felsefi bilgelik geleneklerinden çeşitli perspektiflerin dikkate alınmasıyla temel doğrularınızın ve değerlerinizin değiştiği, genişlediği ve keskinleştiği yaratıcı bir yeniden inşa aşamasıdır. Bu aynı zamanda, yeni fikirleri uygulamaya koymayı denediğiniz ve eylemlerinizi, ilişkilerinizi ve iletişim yollarınızı bilinçli bir seçimle yönlendirmek için çalıştığınız bir uygulama aşamasıdır. 

Felsefi danışmanlıkta, üç aşama doğrusal olmaktan ziyade dairesel bir şekilde ilerleme eğilimindedir. Yeni kavrayışlar ortaya çıktıkça, daha derin inceleme için yeni fikirlerle önceki aşamalara geri dönmek değerli olabilir. 

Felsefi danışmanlığın nihai amacı, kendi hayatınızı sorgulamanıza, kendi tutarlı, güçlendirici ve tatmin edici yaşam felsefenizi geliştirmenize ve onu yaşamanıza yardımcı olmaktır!  

 

Felsefi danışmanlıktan asgari olarak elde etmeyi bekleyebileceğiniz şey, kendinizi daha iyi tanımanız ve sorunlarınızı daha iyi anlamanızdır.  

 

En üst düzeyde ise, bu sorunları çözmek, acılarınızı dindirmek ve hayatınızda daha fazla tatmin yaratmak için güçlenebilirsiniz. 

Peki Felsefi Danışmanın Rolü Nedir? 

Felsefi bir danışman, danışanlarına, insanlık durumunun merkezinde yer alan şaşkınlıklar ve mücadelelerle başa çıkma cesaretine sahip, tam olarak işleyen bir birey olarak yaklaşır. 

Felsefi danışman duygusal ya da davranışsal bozuklukları teşhis ya da tedavi etmez ve eğer tıbbi bir sorun ortaya çıkarsa, felsefi danışman uygun bir sağlık uzmanı bulmanıza yardımcı olur.  

Bir felsefi danışman, eleştirel düşünme, hayal gücü, empati, arzu, öz disiplin ve yaratıcılık gibi zaten sahip olduğunuz güçleri harekete geçirip geliştirerek yaşam sorunlarını çözmek için sizinle işbirliği içinde çalışır.  

Bir felsefi danışman, farkındalık kazanma, yön bulma, çözümler yaratma ve tatmin edici bir yaşam geliştirme yolculuğunuzda bir navigasyon ortağı olarak hareket eder.  

Felsefi danışman size ne düşünmeniz veya ne yapmanız gerektiğini söylemez, bunun yerine sorular sorar, eleştirel inceleme araçlarını kullanır, yeni bakış açıları sunar, bağlantılar kurar ve cesaret verir.  

En önemlisi, bir felsefi danışman sizi dikkatle dinler, sorunlarınızı ve işleyen dünya görüşünüzü anlamaya çalışır ve kendi iyiliğinize hizmet edecek tutarlı bir yaşam felsefesi geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. 

 

Felsefi danışmanlık yeni bir buluş gibi görünebilir. Aslında felsefenin kendisi kadar eskidir. Eski Yunanlılar - Sokrates, Platon, Aristoteles, Stoacılar, Epikürcüler - felsefeyi sadece bir eğitim faaliyeti olarak değil, aynı zamanda acıyı hafifleten, kişisel bütünlüğü geliştiren, öz ustalığı teşvik eden, adalet yaratan ve iyi yaşamı geliştiren bir tür ruh terapisi olarak görmüşlerdir.  

 

Akademik felsefe çağında bile felsefenin bu kadim vizyonu etik, siyaset felsefesi, varoluşçuluk, pragmatizm ve feminizm (diğerlerinin yanı sıra) gibi felsefi geleneklerde varlığını sürdürmüştür. Günümüzün felsefi danışmanları, antik Sokratik felsefe sanatını yeniden canlandırmakta ve bire bir ortamda incelenen yaşamı sürdürmek için işe koyulmaktadır.

Kaynak: Monica Vilhauer, “What is Philosophical Counseling”. https://www.curioussoulphilosophy.com/what-is-philosophical-counseling.html  

bottom of page